Centrum Wsparcia Młodych – innowacyjna inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

W Rudzie Śląskiej, Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nowatorską inicjatywę o nazwie Centrum Wsparcia Młodych. Ta innowacyjna propozycja powstała jako część doświadczalnego projektu „Droga do zatrudnienia – centrum wsparcia młodych”, którego realizację rudzki urząd pracy podjął się we współpracy z sześcioma różnymi instytucjami. Projekt ten został stworzony na podstawie naboru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod hasłem „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” i jest finansowany z rezerwy Funduszu Pracy.

Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, podkreśla, że otrzymana kwota na realizację tego projektu wynosi 750 tysięcy złotych. Głównym celem jest rozwinięcie i przetestowanie idei punktów doradczych i zintegrowanych usług dla młodzieży, opartych na koncepcji jednokierunkowego okienka, gdzie każdy młody człowiek do 30. roku życia może otrzymać wsparcie i informacje, między innymi o możliwościach zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

Projekt „Droga do zatrudnienia – centrum wsparcia młodych” jest realizowany we współpracy z sześcioma instytucjami, co pozwala na pełne wsparcie dla uczestników. Centrum Wsparcia Młodych rozpoczęło swoje działanie 1 września and nie wymaga rejestracji w urzędzie, aby skorzystać z jego usług. Jest obsługiwane przez jednego głównego doradcę, który dostarcza potrzebne informacje, prezentuje ofertę wsparcia w ramach projektu, prowadzi spotkania doradcze, ustala indywidualnie zaplanowaną ścieżkę wsparcia oraz oferuje i ustala terminy spotkań lub konsultacji.