Bezpieczne przejście dla uczniów – Pani "STOP" na pasach przy ul. Oświęcimskiej

Nareszcie pojawiła się osoba, która zadba o bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez pasy na ulicy Oświęcimskiej. Właśnie na tym skrzyżowaniu znajduje się przejście dla pieszych prowadzące do Szkoły Podstawowej nr 18 oraz III Liceum Ogólnokształcącego. To wielka ulga dla rodziców uczniów tych szkół. Wszystko to, dzięki interwencji radnego i dyrekcji szkoły, którą miasto uwzględniło w sposób pozytywny.

Przejście dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 18 i III Liceum Ogólnokształcącym było miejscem wielu niebezpiecznych sytuacji. Na ten problem zwracali uwagę rodzice uczniów tych placówek, dyrekcja szkoły i mieszkańcy okolicy. Obawy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa ich dzieci. Rafał Wypior, radny z Kochłowic, wielokrotnie interweniował w tej sprawie, składając kolejne interpelacje. Ostatecznie, interpelacja złożona w listopadzie 2023 roku została rozpatrzona pozytywnie przez władze miasta.

Radny zaproponował wiele rozwiązań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu. Jednak, decyzja władz miasta sprowadziła się do zatrudnienia osoby przez Szkołę Podstawową nr 18, która będzie przeprowadzać dzieci przez jezdnię. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Miasta, przystąpiono do poszukiwań odpowiedniej osoby do pełnienia tej roli.

Poszukiwanie Pani lub Pana „STOP” trwało jakiś czas, ale w końcu zakończyło się sukcesem. Od 18 stycznia dzieci będą bezpiecznie przeprowadzane przez jezdnię dzięki pani Katarzynie. Jak podkreślił radny Rafał Wypior, jej misją jest sprawowanie opieki nad uczniami przechodzącymi przez skrzyżowanie ulic Oświęcimskiej i Łukasiewicza. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tym newralgicznym przejściu dla pieszych.

Wiadomość o zatrudnieniu pani „STOP” była wielkim oddechem ulgi dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 18. Teraz mogą mieć pewność, że ich dzieci będą przechodzić przez jezdnię pod czujnym okiem pani Katarzyny.