Zmiany w taryfach Transport GZM od 1 marca – więcej możliwości dla pasażerów

Od 1 marca nastąpią istotne zmiany w ofercie biletowej Transport GZM. Bilety na 30 dni oraz tzw. „kolorowe” Metrobilety zostaną wycofane. Zamiast nich, wszystkie 30-dniówki staną się Metrobiletami, które zapewnią dodatkowo możliwość podróżowania pociągami Kolei Śląskich i POLREGIO. Ponadto, niedawno wprowadzono Metrorower, z którego korzystać mogą posiadacze biletów okresowych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – do godziny dziennie. Wszystko to umożliwi podróżowanie zarówno autobusami, tramwajami, trolejbusami, jak i koleją oraz Metrorowerami.

Nastąpiła kolejna faza integracji biletowej, będąca wynikiem porozumienia podpisanego w grudniu 2023 roku pomiędzy GZM, Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi i POLREGIO. W rezultacie tego porozumienia, wszystkie podstawowe bilety na 30 dni w sieci Transport GZM stały się Metrobiletami, umożliwiającymi korzystanie także z połączeń kolejowych za cenę jednego biletu na wybrane obszary.

Według przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierza Karolczaka, dla pasażerów oznacza to większą elastyczność i ułatwienie w podróżowaniu po Metropolii. Każdy pasażer potrzebuje teraz jednego biletu, który umożliwia wybór najkrótszych dostępnych połączeń i łatwe przesiadki, bez konieczności analizowania taryf różnych przewoźników. Dodatkowo, pilot projektu potwierdza, że integracja potrwa do końca roku, z nadzieją na jej dalsze rozszerzenie.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z Metrobiletu Miasto 30 – biletu 30-dniowego za 119 zł, ważnego na terenie jednego miasta, który dodatkowo umożliwi korzystanie z pociągów na danym terenie. Jest to atrakcyjna oferta szczególnie dla mieszkańców Katowic, którzy dotychczas płacili 159 zł za podobny bilet – Strefa Katowice, ale także dla mieszkańców miast takich jak Gliwice, Dąbrowa Górnicza czy Tychy, gdzie zlokalizowane są co najmniej dwie stacje kolejowe na obszarze GZM.

Z Metrobiletem 2 Miasta 30 za 149 zł możliwe będzie podróżowanie wszystkimi środkami transportu po dwóch wybranych i graniczących ze sobą miastach. Nowy Metrobilet Obszarowy umożliwi natomiast podróż po całej sieci komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obszarze od 3 do 6 graniczących ze sobą miast, obsługiwanych koleją.

Osoby, które chcą korzystać ze wszystkich połączeń komunikacji miejskiej Transport GZM oraz ze wszystkich połączeń kolejowych na obszarze Metropolii, mogą teraz kupić Metrobilet Sieć 30 za 249 zł, zamiast dotychczasowego Metrobiletu Cała Metropolia za 299 zł. To oznacza oszczędność 50 zł miesięcznie i dodatkowo możliwość skorzystania z nowych połączeń realizowanych przez POLREGIO.

Zmiany dotkną również taryf – nowe Metrobilety zastąpią dotychczasowe „kolorowe” Metrobilety i imienne bilety 30-dniowe Transport GZM. Wycofane będą Superbilety „kolorowe” oraz bilety liniowe Kolei Śląskich. Skasowane zostaną także bilety z ofert Kolei Śląskich: „Taryfa pomarańczowa”, „Silesia 24”, „EuroSilesia24”, a przewoźnik zadecydował także o wycofaniu „Biletu Śląskiego”.

Nowe Metrobilety 30-dniowe dostępne będą wyłącznie w systemie Transport GZM, w aplikacji mobilnej lub na karcie po zakupie w automatach biletowych, Punktach Obsługi Pasażera lub punktach sprzedaży. Dodatkowo, tak jak do tej pory, dostępny będzie Metrobilet 24 h.