Zatrzymanie nielegalnego imigranta z Nigerii przez Straż Graniczną w Rudzie Śląskiej

Na terenie Rudej Śląskiej, 25 marca br., funkcjonariusze lokalnej jednostki Straży Granicznej zrealizowali kontrolę legalności pobytu obywatela Nigerii. Kontrola ta odbyła się na terenie miasta Zabrze.

Młody obywatel Nigerii, który nielegalnie przebywał na terytorium Polski, musi teraz opuścić nasz kraj. W toku przeprowadzanych czynności przez funkcjonariuszy straży granicznej, udało się ustalić, że 22-letni mężczyzna najpierw przybył do Węgier z Ukrainy październiku 2022 roku. Następnie, tego samego dnia, nielegalnie wkroczył do Polski pociągiem. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które by poświadczały jego prawo do wjazdu i pobytu na polskim terytorium. Podczas nielegalnego pobytu w Polsce, choć nie posiadał ku temu uprawnień, złożył wniosek o uzyskanie zezwolenia na czasowy pobyt w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W wyniku powyższych działań, mężczyzna został zatrzymany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, wydał w stosunku do niego decyzję administracyjną. Zgodnie z nią, obywatel Nigerii ma obowiązek opuszczenia Polski w ciągu 30 dni. Dodatkowo, wprowadzono również zakaz ponownego wjazdu na teren naszego kraju oraz innych państw strefy Schengen na okres jednego roku.