Uroczyste pasowanie na uczniów rzemiosła dla 110 młodych adeptów w Rudzie Śląskiej

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej stanie się miejscem uroczystego pasowania na ucznia rzemiosła, które odbędzie się w najbliższą środę. Tego dnia 110 pierwszoklasistów szkół branżowych dołączy do grona młodych adeptów rzemiosła. Wydarzenie jest organizowane przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, który zrzesza 68 członków, a spośród nich aż 64 zakłady mają uprawnienia do prowadzenia nauki zawodu.

Młodzi rzemieślnicy rozpoczną swoją praktyczną edukację w jednym z 41 zakładów, które podjęły się tego zadania. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 już podpisano 124 umowy dotyczące praktyk zawodowych. Największą grupę stanowią nowi adepci, bo to właśnie z nimi zostało zawarte aż 110 takich umów, natomiast pozostałe dotyczą osób z klas II i III.

Podkreślenia wymaga fakt, iż od początku września obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń pracowników młodocianych. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej informuje, że teraz uczniowie klas I otrzymują wynagrodzenie w wysokości 560,46 zł brutto, klas II – 630,52 zł brutto, natomiast klas III to już 700,58 zł brutto. To znaczący wzrost stawek wynagrodzeń, bo w porównaniu do poprzednich lat stanowią one średnio około 50% więcej.

Wśród zawodów, które wybrali młodzi rzemieślnicy dominuje fryzjerstwo z 32 umowami. Kolejne popularne kierunki to cukiernictwo z 24 umowami i mechanik pojazdów samochodowych z 23 umowami. Mniej uczniów wybrało zawody takie jak piekarz (14 umów), blacharz samochodowy (7 umów), lakiernik (6 umów), kucharz i ślusarz (po 4 umowy), stolarz (3 umowy). Po dwie osoby zdecydowały się na naukę jako elektromechanik pojazdów samochodowych i fotograf, a po jednej osobie przyjdzie uczyć się zawodu elektromechanika, montera zabudowy i przetwórcy mięsa.

Teoretyczne podstawy wybranych przez siebie zawodów uczniowie zdobywają na corocznych kursach prowadzonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.