Przemiana rynku w Kochłowicach: zaniedbane miejsce nabiera nowego życia

W Rudzie Śląskiej, kolejny obszar miejski przechodzi przez proces przemiany. Tym razem jest to rynek w Kochłowicach, który od dawna potrzebował gruntownej renowacji. Rafał Wypior, radny miasta, regularnie informuje o postępie realizowanych prac. Co już teraz można stwierdzić na pewno, to że przestrzeń ta stanie się zielona i funkcjonalna.

Proces odnowy rynku w Kochłowicach jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowane zmiany obejmują m.in. instalację ławek, koszy na śmieci, stworzenie ogrodu deszczowego oraz posadzenie kwiatów i krzewów. Projekt o nazwie „Rynek Kochłowicki przyjemny dla oka”, zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego, ma zapewnić nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę tego miejsca. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Karol Pieter, natomiast pomysłodawcą całej inicjatywy jest radny Rafał Wypior.

Projekt rewitalizacji ma na celu kompletną transformację charakteru rynku w Kochłowicach. Obecnie miejsce to wydaje się być niewystarczająco wykorzystane, biorąc pod uwagę potencjał rozwijającej się dzielnicy. Bliskość punktów gastronomicznych oferujących posiłki na wynos sprawia, że lokalni mieszkańcy odczuwają brak przestrzeni do odpoczynku. Wprowadzenie zmian ma uczynić rynek bardziej uporządkowanym i atrakcyjnym.

Plan rewitalizacji obejmuje m.in. demontaż fragmentu starej, uszkodzonej ścieżki, wyrównanie terenu, instalację trejaży, ławek i koszy na śmieci, przeniesienie słupa ogłoszeniowego, budowę nowych ścieżek, montaż stałych punktów oświetleniowych oraz biblioteczki publicznej. Ponadto, przewiduje się nasadzenie roślin oraz instalację parkingu rowerowego.

Już teraz widoczne są pierwsze efekty prac. Na rynku w Kochłowicach co dzień coś się dzieje. Dotychczas wymieniono bankomat, zainstalowano podwyższone rabaty wypełnione ziemią i żwirem, ułożono krawężniki i zapoczątkowano tworzenie ogrodu deszczowego. Wybrane zostały już także ławki i kosze na śmieci, które wkrótce znajdą swoje miejsce na odnowionym rynku.