Pracownicy KWK Ruda zakładają zbiórkę dla chorego na nowotwór syna górnika

Młodzieńcze plany i marzenia 14-letniego Dominika, syna jednego z górników pracujących w oddziale halembskim KWK Ruda, zostały gwałtownie przerwane kiedy w maju tego roku otrzymał diagnozę złośliwego nowotworu. Towarzysze ojca ze środowiska górniczego postanowili podjąć działania, aby wspomóc rodzinę w tych trudnych czasach, i przyczynili się do organizacji zbiórki funduszy na leczenie oraz rehabilitację młodego człowieka.

Przed chwilą Dominik rozważał swoje opcje edukacyjne na poziomie szkoły średniej, lecz nagle jego przyszłość stała się niepewna. Młodzieniec cierpi na rzadki, germinalny guz umiejscowiony w rejonie szyszynki, który początkowo objawiał się jako zmęczenie i ból głowy. Rodzice myśleli, że te symptomy są rezultatem stresu związanego z nadchodzącymi egzaminami po ósmej klasie. Jednakże, gdy pojawiły się dodatkowe objawy takie jak wymioty, podwójne widzenie, zwężenie pola widzenia jednego oka oraz drętwienie ręki i twarzy, natychmiast zabrali go do szpitala.

Gdy dowiedzieliśmy się, że nasz syn ma guza w mózgu, wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko – mówi matka Dominika. Chłopiec natychmiast był przekazany do oddziału neurochirurgii, gdzie po przeprowadzeniu serii testów potwierdzono, że ma rzadki nowotwór złośliwy. Pomimo wcześniejszych symptomów, wiadomość była ogromnym szokiem.

Guz został usunięty chirurgicznie a następnie rozpoczęto cykl chemioterapii, który mocno osłabia młody organizm. Po zakończeniu czwartej serii terapii chemicznej Dominik musi przejść terapię protonową. Niestety, istnieje ryzyko nawrotu choroby i odrostu guza.

Z uwagi na ogromne koszty leczenia i rehabilitacji, rodzina Dominika zainicjowała zbiórkę na portalu Siepomaga. Pracownicy KWK Ruda również zaangażowali się w pomaganie swojemu kolegi i synowi kolegi. Na bramie wejściowej do Ruchu Halemba KWK Ruda oraz w budynku dyrekcji ustawiono skarbonki na datki dla Dominika. Górnicy zwracają się o wsparcie dla młodego chłopca w jego walce o zdrowie.