Otwarcie "Ogródka korczakowskiego" – ekopracowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej

Poprzez działania edukacyjne związane z ochroną środowiska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej otworzyła „Ogródek korczakowski”. Jest to specjalistyczna ekopracownia pod gołym niebem, która została zrealizowana w ramach projektu wygranego w konkursie. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Finanse na budowę ekopracowni wyniosły dokładnie 87 500 złotych, z czego 17 500 złotych to wkład własny miasta Ruda Śląska. Głównym celem inwestycji było stworzenie odpowiednio przystosowanej przestrzeni do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących różnych dziedzin nauki, takich jak przyroda, biologia, ekologia, geografia czy geologia. Na terenie szkoły powstało wiele obiektów – od drewnianej altany z ławostołami, przez szklarnię i kompostownik, aż po domek ogrodnika.

Dzięki stworzeniu tej przestrzeni, uczniowie będą mogli korzystać z ogrodniczych stołów oraz sensorycznej ścieżki. Dodatkowo, zadbano o estetykę – posadzono krzewy ozdobne, a także postawiono karmnik dla ptaków i hotel dla owadów.

Projekt „Ekopracowni pod chmurką” nie jest jedynym tego typu działaniem w Rudzie Śląskiej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ma powstać „Zielony zakątek pod chmurką”. Ponadto miasto po raz dziewiąty zorganizowało konkurs „Zielona Pracownia”, który umożliwi czterem placówkom uzyskanie dofinansowania na nowoczesne sale dydaktyczne. Beneficjentami są: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy.

Z inicjatywy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej oraz przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW, w mieście powstało już siedem podobnych pracowni.