Nieodśnieżone chodniki w Rudzie Śląskiej powodem kontrowersji – winne miasto czy mieszkańcy?

W Rudzie Śląskiej wystąpiły niedawno olbrzymie zamiecie śnieżne, które spadły na Śląsk podczas pierwszego weekendu grudnia. Zdania mieszkańców na temat przygotowań miasta do zimy są podzielone. Niektórzy z nich twierdzą, że zima znowu zaskoczyła drogowców, natomiast przedstawiciele miasta zapewniają, że byli oni dobrze przygotowani do tej sytuacji.

Kluczowe dla funkcjonowania miasta w zimowych warunkach są firmy odśnieżające wynajęte przez magistrat rudzki. Miasto informuje, że w ciągu trzech dni (od 1 do 3 grudnia) non-stop pracowało na ulicach Rudy Śląskiej ponad 20 pługów i piaskarek, szczególnie intensywnie w sobotę – 24 sztuki. By utrzymać 168 km dróg pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii zużyto ponad 500 ton soli.

Konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. z Rudzie Śląskiej oraz Saferoad Grawil Sp. z o.o. z Włocławka jest odpowiedzialne za utrzymanie dróg w mieście w tym sezonie zimowym. Drogi w Rudzie Śląskiej są podzielone na cztery kategorie zimowego utrzymania, różniące się ze względu na ich znaczenie komunikacyjne i ruch zbiorowy. Po ustaniu opadów, firmy mają 4 godziny na doprowadzenie dróg pierwszej kategorii do dobrego stanu, a 6 godzin w przypadku dróg drugiej kategorii.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej wyrażali swoje obawy i frustracje w komentarzach skierowanych do urzędników rudzkich. Jedną z nich była pani Katarzyna, która zauważyła problem dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych do niewłaściwie odśnieżonych chodników. Pan Marek z Bielszowic porównuje natomiast stan dróg w Rudzie Śląskiej do tych w Czechach, które według niego są lepiej utrzymane.

Przy okazji warto przypomnieć, że odpowiedzialność miasta za odśnieżanie ogranicza się do dróg, którymi zarządza. Drogi wewnętrzne nienależące do gminy oraz chodniki są utrzymywane przez ich zarządców. Prawo przewiduje jednak kilka wyjątków od tej zasady, takie jak opłaty za postój lub parkowanie pojazdów, przystanki autobusowe lub tramwajowe graniczące z posesjami czy pasy zieleni pomiędzy chodnikiem a granicą działki.