Metoda "na lekarza" – nowy sposób na oszustwo finansowe. Policjanci alarmują i ostrzegają

Policjanci z Rudy Śląskiej przekazują ostrzeżenie dotyczące nowego schematu wyłudzania środków finansowych od osób starszych. Wcześniej oszuści podszywali się pod wnuków, funkcjonariuszy policji i prokuratorów, teraz podają się za lekarzy. Podając się za fałszywych specjalistów medycyny, informują seniorów o dramatycznej sytuacji zdrowotnej ich krewnych, przekonując ich o konieczności zakupu kosztownych leków, które mają zapewnić ratunek.

Struktura oszustwa jest często podobna. Oszust, udający lekarza, kontaktuje się telefonicznie z osobą starszą. Informuje on, że syn, córka lub inna bliska osoba doznała nieszczęśliwego wypadku i pilnie potrzebne są fundusze na pokrycie kosztów leczenia. Może również zasugerować, że konieczne jest zakupienie drogich i rzadkich leków, które jedynie mogą zapewnić powrót do zdrowia danej osoby. Fałszywy lekarz zazwyczaj utrzymuje połączenie telefoniczne tak długo, jak to możliwe, aby senior nie miał czasu na przemyślenie sytuacji lub skonsultowanie się z kimś bliskim. W wyniku manipulacji rozmową, starsi ludzie często ujawniają miejsce przechowywania swoich oszczędności. Policjanci ustalili, że przestępcy wcześniej zdobywali informacje przez telefoniczne badania społeczne, podszywając się pod pracowników odpowiednich instytucji i wypytywali o rodzinną sytuację, warunki mieszkaniowe oraz stan majątku.

Aby chronić się przed oszustami korzystającymi z metody „na lekarza”, warto pamiętać o następujących zasadach:

Informować seniorów o możliwości takiego telefonu i omawiać schemat oszustwa.
Uczyć starszych osób ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, zwłaszcza telefonicznych.
Nie ufać osobom, które telefonicznie twierdzą, że są lekarzami i proszą o pieniądze.
Nigdy nie przekazywać funduszy osobom, których nie znamy.
Zawsze sprawdzić wiarygodność takiej „prośby o pomoc” poprzez bezpośredni lub telefoniczny kontakt z właściwą osobą (synem, córką czy innym krewnym).

Policjanci apelują do tych, którzy mają w swoim otoczeniu osoby starsze – mówcie z nimi na temat oszustw! Ostrzegajcie seniorów przed próbami wyłudzeń pieniędzy przez telefon! Dzięki takim rozmowom możecie uchronić nie tylko oszczędności, które senior mógłby przekazać fałszywemu lekarzowi, ale przede wszystkim oszczędzić im ogromnego stresu związanego z taką sytuacją.