Inwestycje miejskie z wsparciem rządowym w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska otrzyma wsparcie w wysokości 40 milionów złotych z 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Z tych środków, 30 milionów złotych ma zostać użyte na rekonstrukcję układu ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin. Pozostałą część dofinansowania, czyli 8 milionów złotych, przeznacza się na odnowienie i przywrócenie do życia budynku dawnej straży pożarnej szybu „Franciszek”. Na modernizację Młodzieżowego Domu Kultury przeznaczone będzie 2 miliony złotych.

Prezydent miasta, Michał Pierończyk, podkreśla istotność pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla realizacji inwestycji. Dzięki temu możliwa jest poprawa warunków życia dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Środki uzyskane dzięki wsparciu rządowemu, w połączeniu z wkładem z miejskiego budżetu, przyczynią się do dalszego rozwoju miasta.

Trzy różne projekty zostaną zrealizowane dzięki przyznanym środkom. Największa część – 30 milionów złotych – zostanie wydana na przebudowę układu ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin. Miasto już posiada gotową dokumentację do tej inwestycji. Projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wagi do ważenia ciężarówek. Planowane jest również zwiększenie nośności jezdni poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni asfaltowych.

Następne 8 milionów złotych z przyznanego wsparcia zostanie wykorzystane na renowację i adaptację zabudowań Szybu Franciszek do nowych funkcji. W skład projektu wchodzi utworzenie stałej ekspozycji o historii dzielnicy Ruda oraz Szybu Franciszek. Dodatkowo, planowane jest utworzenie „izby kapelmajstra”, poświęconej tradycji muzycznej i śpiewaczej Rudy Śląskiej.

Na koniec, dla modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury przewidziane jest 2 miliony złotych. Zakres prac obejmuje termomodernizację placówki, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienie elewacji frontowej. Prace obejmą także zmodernizowanie schodów zewnętrznych oraz stolarki okiennej.