Autonomiści Śląska dążą do uznania języka regionalnego i wprowadzenia dwujęzycznych tablic miejskich

Jednym z ostatnich spotkań Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ), które odbyło się 21 marca na granicy między Świętochłowicami a Rudą Śląską, było poświęcone kwestii promowania języka śląskiego. Miasta te charakteryzują się tym, że ponad 20% mieszkańców deklaruje używanie języka śląskiego w spisie powszechnym. Lider RAŚ, Jerzy Gorzelik, wraz z innymi aktywistami, podkreślił, że ustawa o języku śląskim jako języku regionalnym umożliwi wprowadzenie dwujęzycznych tablic z nazwami miast i dzielnic.

Spotkanie zgromadziło nie tylko aktywistów RAŚ, ale również innych liderów oraz aspirujących radnych regionu, takich jak prezes Śląskiej Partii Regionalnej, Pro Loquela Silesiana – Rafał Adamus, oraz kandydaci na radnych miast, popierani przez RAŚ: Jacek Tomaszewski z Katowic i Roman Kubica z Rudy Śląskiej. Wszyscy oni poparli propozycję wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwami „Świyntochlowice” i „Ruda Ślōnskŏ”.

Rafał Adrian Adamus, kandydat RAŚ do sejmiku województwa śląskiego w okręgu nr 5, wezwał kandydatów startujących w wyborach samorządowych do deklaracji poparcia dla wprowadzenia nazw miejscowości w języku śląskim obok polskich. Jego zdaniem, uznanie języka śląskiego za język regionalny otworzy drogę do wprowadzenia dwujęzycznych tablic. W Sejmie trwa obecnie procedura zmiany ustawy umożliwiającej to.

Adamus zwrócił uwagę, że uznając język śląski za język regionalny, stwarza się możliwość wprowadzenia tablic z nazwami miejscowości w tym języku. Podkreślił, że wiele nazw miejscowości nie różni się od polskich, ponieważ bazują na lokalnej tradycji słowiańskiej. W niektórych przypadkach jednak nazwy śląskie są inne. Jeśli dana gmina jest zamieszkana przez więcej niż 20% osób deklarujących używanie języka śląskiego, to rada gminy może wnioskować o wprowadzenie nazw śląskich. Jeżeli nie spełniono tego warunku, władze lokalne mają możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jeżeli więcej niż połowa uczestników poprze takie rozwiązanie, mogą wystąpić do MSWiA o zgodę na wprowadzenie dwujęzycznych tablic.

Z danych wynika, że aż 43 gminy w województwie śląskim i 25 w województwie opolskim spełniają warunek 20% mieszkańców deklarujących używanie języka śląskiego podczas spisu powszechnego.

20 marca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy uznającej gwarę śląską za język regionalny. Projekt prawny nie został odrzucony podczas głosowania, które odbyło się przed godziną 19:00, mimo iż wnioskowano o jego odrzucenie. Głosowanie zgromadziło 432 posłów, z których 179 było za, 252 przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu. Przeciwnikami zmian byli głównie politycy klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Projekt ustawy trafił do dalszych prac w komisji.