W 2024 roku Ruda Śląska planuje przeznaczyć blisko 698 tys. zł na wsparcie dla zwierząt bezdomnych

W przyszłym roku, władze miasta Ruda Śląska zamierzają zainwestować niemal 698 tysięcy złotych na wsparcie bezdomnych czworonogów. Głównym celem jest zapewnienie troskliwej opieki oraz odpowiednich warunków życia dla psów i kotów znajdujących się w schronisku. Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie procedur sterylizacji lub kastracji zwierząt, a także podjęcie działań mających na celu znalezienie dla nich nowych domów.

Rudzcy radni wyrazili zgodę na wprowadzenie „Programu opieki nad bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. W ramach tego programu, głównym miejscem zajmującym się opieką nad zwierzętami będzie schronisko w Rudzie Śląskiej, które otrzyma blisko 647 tysięcy złotych. Pozostała część środków zostanie przekazana innym organizacjom działającym na rzecz dobrostanu zwierząt.