Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Rudzie Śląskiej: czas na letni odpoczynek!

21 czerwca 2024 roku to data, którą z niecierpliwością oczekiwało wiele dzieci i młodzieży w Rudzie Śląskiej. Tego dnia, podobnie jak w całej Polsce, zabrzmiał ostatni dzwonek kończący naukę w roku szkolnym 2023/2024. Był to dla nich moment rozpoczęcia długo oczekiwanych letnich wakacji. Nasza ekipa była obecna na uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, które odbyły się w budynku ŚTI, a także w Szkole Podstawowej nr 14, gdzie również zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Tego dnia swoje szkolne obowiązki zakończyło ponad 14,5 tysiąca uczniów. Ale to nie tylko koniec pracy dla nich, ale także dla około 2 800 nauczycieli i ponad 1 300 pracowników administracji i obsługi placówek edukacyjnych. Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska, podkreślił dumę z zaangażowania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego oraz ich osiągnięć. W imieniu władz miasta pogratulował uczniom ich wyników oraz zachęcił do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W każdej placówce oświatowej na terenie miasta odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. Była to doskonała okazja, aby podziękować dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom za ich wysiłek na rzecz kształcenia młodych ludzi. W tym dniu uczniowie otrzymali nie tylko świadectwa, ale również nagrody za najlepsze osiągnięcia w nauce.

W roku szkolnym 2023/2024 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 24 publiczne przedszkola, 1 zespół miejskich przedszkoli, 3 przedszkola znajdujące się w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz oddziały przedszkolne w 10 szkołach podstawowych. Łącznie prawie 4,5 tysiąca przedszkolaków korzystało z tej formy opieki. Natomiast naukę w 29 szkołach podstawowych (w tym 3 specjalnych), kontynuowało 9 554 uczniów, w 4 liceach ogólnokształcących – 1952 osoby, w 6 technikach – 2254 uczniów, w 5 szkołach branżowych I stopnia – 805, a w jednej szkole przysposabiającej do pracy – 18 uczniów. W Rudzie Śląskiej działał także Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia, w którym uczyło się 389 uczniów.

W Rudzie Śląskiej nie zapomniano również o edukacji dorosłych. W roku szkolnym 2023/2024 skorzystało z niej aż 386 osób. Z tej grupy, 220 słuchaczy kontynuowało naukę w publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 120 w branżowej szkole II stopnia, 30 w szkole policealnej, a 16 słuchaczy uczęszczało do szkoły podstawowej dla dorosłych.