Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta za wykonanie budżetu za rok 2023

Doświadczenie i kompetencje Michała Pierończyka zostały docenione przez radnych miejskich, którzy na ostatniej sesji udzielili mu wotum zaufania, a także absolutorium związane z realizacją budżetu miasta na rok 2023. Ten formalny akt zatwierdzenia jest wynikiem oceny działań prezydenta miasta w ciągu ostatniego roku, której przeprowadzenie jest obligatoryjne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Michał Pierończyk wyraził swoje podziękowania, podkreślając, że bez konstruktywnej współpracy z Radą Miasta – zarówno obecną, jak i poprzednią kadencją – nie byłoby możliwe uzyskanie wotum zaufania oraz absolutorium. Wskazał, że dzięki tej kooperacji udało się efektywnie zrealizować plany rozwoju i inwestycje w mieście.