Wzmożone przypadki przemocy domowej w Rudzie Śląskiej: Policja interweniuje

Podczas bieżącego tygodnia, aż czworo mieszkańców Rudy Śląskiej zostało zatrzymanych przez policję za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobami najbliższymi. Znęcanie było długotrwałe, a ofiarami były partnerki życiowe zatrzymanych mężczyzn. Kobiety, mając już dosyć tej sytuacji, zdecydowały się zgłosić sprawę do organów ścigania. Na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec jednego z nich tymczasowy areszt, natomiast pozostali otrzymali sankcje prokuratorskie.

Przemoc fizyczna i psychiczna, jakiej doświadczały te kobiety, była codziennością w ich domach. Zaistniałe sytuacje awantur i groźb pozbawienia życia były rzeczywistością tych rodzin. Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani przez mundurowych, w domowym zaciszu wywoływali regularnie kłótnie z najróżniejszych powodów – od niezadowolenia z posiłku po odmowę wykonania określonych czynności czy zwrócenie im uwagi. Częstokroć grozili ofiarom śmiercią w przypadku ujawnienia tych informacji. Strach przed reakcją agresorów zniechęcał kobiety do wcześniejszego zgłoszenia sprawy. Kiedy jednak zdecydowały się na podjęcie działań, funkcjonariusze interweniowali, wprowadzając we wszystkich rodzinach procedury Niebieskiej Karty. Szacowanie ryzyka przeprowadzone w ramach tej procedury potwierdziło konieczność zatrzymania sprawców przemocy. Najbardziej agresywny z nich – na wniosek prokuratora – został tymczasowo aresztowany, zaś pozostali zostali objęci sankcjami prokuratorskimi i policyjnym dozorem. Za znęcanie się nad rodziną grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja jest jednym z organów odpowiedzialnych za podejmowanie działań w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, obok jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy oświaty i ochrony zdrowia. Działania te prowadzone są w ramach procedury „Niebieska Karta”. Celem jest zahamowanie przemocy na etapie, który nie spełnia jeszcze przesłanek przestępstwa. Policja, realizując swoje ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał o możliwości wystąpienia przemocy domowej. Wdraża liczne inicjatywy mające na celu utrzymanie na wysokim poziomie realizowanych zadań w tym obszarze, udostępniając m.in. kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia z powodu przemocy domowej, należy skorzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Otrzymane zgłoszenie jest niezwłocznie przekazywane dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych dla miejsca zdarzenia lub pobytu osoby potrzebującej pomocy. Osoby, które podejrzewają popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy domowej, są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Policji lub prokuratora. Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!