Współpraca policji i szkoły: Czwarta edycja profilaktycznego turnieju tenisa stołowego

Asp. szt. Marek Jeglorz, dzielnicowy służący w rudzkim komisariacie, wspólnie z kierownictwem oraz kadra pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 35, zorganizowali czwartą odsłonę Profilaktycznego Turnieju Tenisa Stołowego. Całość wydarzenia mieściła się pod patronatem Komisariatu Policji I w Rudzie Śląskiej, tworząc tym samym idealną okazję do przybliżenia młodym ludziom nie tylko zasad fair play, ale także troski o bezpieczeństwo zarówno w murach szkolnych, jak i poza nimi.

Podczas turnieju, na który wpływ miało owocne współdziałanie dzielnicowego z dyrekcją i gronem pedagogicznym SP nr 35, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w pogadankach dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych przez Marka Jeglorza. Rozgrywki obejmowały różnorodne kategorie wiekowe, a po emocjonującej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Każdy z finalistów mógł cieszyć się słodkim upominkiem oraz medalem za udział w zawodach.

Podczas sportowych zmagań, dzieci miały okazję uczyć się zasad bezpieczeństwa, poznając przy tym różnego rodzaju potencjalne zagrożenia, z którymi mogą się spotkać. Dzielnicowy służył wtedy nieocenioną pomocą w przekazaniu tych informacji. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję turnieju w przyszłym roku, która będzie kontynuować promowanie idei bezpieczeństwa i budowania relacji pomiędzy młodzieżą a dzielnicowymi przez pryzmat sportu.