Władze miasta Ruda Śląska starają się pozyskać dofinansowanie w wysokości 370 mln zł

Jakiś czas temu oficjalnie ruszył Program Inwestycji Strategicznych, a wraz z nim Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach środków dostępnych w funduszu, każdy samorząd urzędujący w kraju może starać się o dofinansowanie. Dokładnie każdy samorząd może złożyć trzy wnioski, z czego jeden wniosek nie ma ograniczenia kwotowego, a dwa kolejne ograniczone są kolejno do 30 mln zł oraz 5 mln zł.

Dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Władze Rudy Śląskiej oczywiście również zgłosili wnioski o otrzymanie pieniędzy na przeprowadzenie inwestycji. W ramach obowiązujących zasad związanych z wysyłaniem wniosków, władze zgłosiły do dofinansowania trzy projekty. Mianowicie są to: budowa etapu trasy N-S, modernizacja ul. Bałtyckiej w miejscowości Kochłowice, a także rewitalizacja placu Niepodległości w Goduli.

Najdroższym przedsięwzięciem z powyżej wymienionych jest oczywiście budowa jednego z etapów trasy N-S. Miasto wnioskuje na ten cel o kwotę 350 mln zł. Z kolei modernizacja ul. Bałtyckiej w Kochłowicach zawiera we wniosku kwotę w wysokości 15,2 mln zł. Natomiast we wniosku o rewitalizację placu Niepodległości w Goduli rządzący wnioskują o 4,5 mln zł.

Zasady wysyłania wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Aby wysłanie wniosków na wymienione powyżej cele było możliwe, miasto musiało także określić wysokość kwoty, którą jest w stanie samodzielnie przeznaczyć na każdą z inwestycji. Co więcej władze muszą również zapewnić, że będą w stanie rozpocząć prace w trakcie 6 miesięcy od momentu, w którym zostaną przyznane promesy dla Rudy Śląskiej lub innego samorządu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zostały już wysłane. Teraz odbędzie się etap weryfikacji oraz oceny wniosków przez odpowiednie organy państwowe.