W Rudzie Śląskiej może powstać nowy komisariat

W ostatnich dniach Miasto przekazało Policji tereny działkowe przy ulicy Solnej i Pocztowej. To może wskazywać, że już niebawem oficjalnie dowiemy się o nowych inwestycjach związanych z policją w mieście. Mówi się, że ma powstać nowy budynek komisariatu, a także parking, który będzie znajdował się przy Komisariacie Policji II. Dodajmy, że Rada Miasta oficjalnie zadecydowała o przekazaniu tej darowizny, więc są to oficjalne informacje.

Przekazanie darowizny dla Policji

Decyzja związana z przekazaniem działek dla Policji w Rudzie Śląskiej zapadła w sierpniu tego roku. To właśnie wtedy Rada Miasta zadecydowała o przekazaniu takiej darowizny. W taki oto sposób działka przy ulicy Solnej i działka przy ulicy Pocztowej trafiły w ręce Policji. Warto dodać, że darowizna została już potwierdzona. Na spotkaniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz Komendanta Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej pojawił się także notariusz, który był niezbędny, aby dopełnić formalności w przekazaniu darowizny.

Co powstanie na terenach przekazanych policji?

Nieoficjalnie mówi się, że na działce przy ulicy Solnej ma powstać nowy budynek komisariatu. Przypomnijmy, że w tej okolicy znajduje się już Komisariat Policji II w Rudzie Śląskiej. Teraz miałby powstać nowy budynek właśnie na działce przekazanej w tych rejonach. Decyzja ta podyktowana jest faktem, że obecny budynek nie spełnia w pełni wymogów związanych ze standardami technicznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi. Teraz po wybudowaniu nowego obiektu, policjanci w Kochłowicach mogliby korzystać z nowoczesnego obiektu przystosowanego do aktualnych standardów.

Z kolei na działce przy ulicy Pocztowej w dzielnicy Wirek ma powstać całkowicie nowy parking. Będzie to parking znajdujący się przy Komisariacie Policji II. W taki sposób znacząco polepszyła by się logistyka właśnie w tym miejscu.