Trasa N-S rośnie na północ z kolejnym dostarczonym wsparciem

Warunki atmosferyczne są sprzyjające, co umożliwia ciągłą pracę nad pierwszym odcinkiem trasy N-S, która rozszerza się na północ od Drogowej Trasy Średnicowej. W tym samym czasie, władze lokalne nieustannie starają się zakończyć budowę południowej części trasy do autostrady. W tym celu otrzymały dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Ostatnio przydzielono na ten cel ponad 143 mln zł.

Budowa trasy N-S jest kluczowym przedsięwzięciem drogowym, które jest prowadzone od kilku lat i ma na celu połączenie Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4. To podkreśla prezydent Michał Pierończyk. Mieszkańcy dzielnic na północy, takich jak Rudy, Orzegów i Godula, codziennie doświadczają wzmożonego ruchu drogowego z Bytomia do DTŚ. W związku z tym przedłużenie trasy na północ jest kluczowe, a także otwiera możliwość dla nowych inwestycji – dodaje prezydent.

Budowa pierwszego odcinka trasy N-S w kierunku północnym od DTŚ do ulicy Magazynowej jest już w toku od kilku miesięcy. Dzięki korzystnej pogodzie, prace są realizowane z tygodnia na tydzień. Aktualnie przeprowadzane są prace związane z budową przejazdu gospodarczego pod trasą N-S do kompleksu garaży w okolicach ulicy Wawelskiej. Dodatkowo, sieci uzbrojenia podziemnego są przebudowywane w pasie drogowym ulicy Magazynowej i na budowanej trasie N-S. Przeprowadzane są również badania terenu oraz prace nad budową zbiorników retencyjnych.

Z budową tego odcinka trasy N-S wiąże się również zmiana organizacji ruchu. Wiceprezydent Jacek Morek informuje, że obecnie największym problemem dla kierowców jest zamknięcie części ulicy Magazynowej na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Kokotek. Objazd został zaplanowany przez ulicę Wolności i taka sytuacja utrzyma się do jesieni.

Koszt robót budowlanych prowadzonych na odcinku od DTŚ do ulicy Magazynowej wynosi około 60,5 mln zł. Inwestycja ta jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” (edycja druga). Termin realizacji inwestycji to 20 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że zakończenie prac planowane jest na lipiec 2023 roku.