Samorząd Rudy Śląskiej z karą od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Kara w kwocie 1,3 miliona złotych dla samorządu Rudy Śląskiej za niedopełnienie wymaganego wskaźnika segregacji lokalnych odpadów w 2020 roku. Taka kara została wystosowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Planuje się już odwołanie miasta Ruda Śląska od tej decyzji wojewódzkiego inspektoratu.

Niespełnione wytyczne recyklingowe w Rudzie Śląskiej

Nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kara dotyczy niedopilnowania wymaganego wskaźnika segregacji takich odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło. Obowiązuje na 2020 rok przepisy dotyczące recyklingu wymuszały na poszczególnych samorządach przygotowanie co najmniej połowy odpadów wedle segregacji. W Rudzie Śląskiej tak się jednak nie stało, ponieważ udało się osiągnąć jedynie 30% prawidłowej segregacji, a nie 50%.

Samorząd Rudy Śląskiej odwoła się od decyzji

Miasto jednak już teraz planuje odwołać się od tej decyzji. Jak zaznacza wiceprezydent Rudy Śląskiej, w poprzednich dwóch latach zebrane odpady podlegające segregacji stanowiły taki sam procent jak w roku 2020. Jednak w ostatnich latach podniesiono, a wręcz wyśrubowano nowe wytyczne, a mieszkańcy przyzwyczaili się do poprzednich przepisów. Pokazuje to, że należało w bardziej odpowiedni sposób zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów, aby większa część społecznej ludności sumiennie segregowała śmieci.

Wydana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach decyzja o karze dla samorządu Rudy Śląskiej jest jednak nieprawomocna. Stąd też już teraz samorządowcy zadecydowali o tym, że będą się odwoływać od kary. Jak zaznacza wiceprezydent Rudy Śląskiej, w ocenie miasta udało się i tak poczynić spore postępy w segregacji odpadów, a mieszkańcy byli odpowiedni edukowani w tym zakresie. Co więcej, miasto zrobiło wszystko co mogło, aby zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki co do segregacji odpadów.

Jako, że samorząd Rudy Śląskiej odwoła się od decyzji o karze, to na pewno sprawa będzie rozwojowa i w najbliższym czasie postaramy się czytelnikom przedstawić nowe informacje w tym temacie. Dodajmy, że problem z segregacją odpadów występuje nie tylko w Rudzie Śląskiej. Jak czytamy na regionalnej stronie informacyjnej w Nowej Rudzie, również i w Nowej Rudzie występuje problem z nieprawidłową segregacją śmieci przez mieszkańców.