Rybnicki budżet na rok 2024

Planowane jest zwołanie sesji Rady Miasta Rybnika w czwartek, 21 grudnia o godzinie 16:00. Najistotniejszym zagadnieniem, które zostanie poddane dyskusji podczas tego spotkania, będzie plan finansowy Rybnika na nadchodzący 2024 rok.

Pierwszorzędne miejsce w programie obrad zajmuje projekt budżetu Rybnika na rok 2024. Posiedzenie radnych miejskich będzie możliwe do śledzenia online, poprzez transmisję udostępnioną na kanale RADNI TV.

Wszystkie projekty uchwał zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie można je swobodnie przeglądać.

Program spotkania jest następujący:
Początek obrad i potwierdzenie prawomocności zebrania.
Podsumowanie działań Prezydenta od czasu ostatniej sesji.
Przedstawienie zmian w wieloletnim planie finansowym Miasta Rybnika.
Omówienie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
Ustalenie listy wydatków na 2023 rok, które nie wygasną z końcem roku budżetowego.
Wieloletni plan finansowy Miasta Rybnika.
Budżet Miasta Rybnika na 2024 rok.
Omówienie kwestii dotyczących prowadzenia Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku we współpracy z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury.
Nadanie statusu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
Ustalenie zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, a także szczegółowych wytycznych sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników.
Określenie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników.
Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenie woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożenia.
Wolne głosy i oświadczenia radnych.
Zakończenie sesji.