Ruda Śląska – powstanie nowy budynek laboratorium?

To już oficjalne – w Rudzie Śląskiej niedługo zaczną się prace budowlane nowego laboratorium Centrum Badań Środowiska. Obiekt ma stanąć przy ulicy Kokotek w północnej części miasta. Będzie to innowacyjna placówka wyposażona w sale biurowe oraz badawcze. W artykule przybliżymy szczegóły tego przedsięwzięcia. 

Rozbudowa laboratorium – kiedy?

Znamy już oficjalne informacje – Centrum Badań Środowiska „Sorbchem” powiększy się o kolejny budynek laboratoryjny. Firma, założona w 2004 roku, ma swoją siedzibę główną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 6. Nowa placówka umożliwi pracownikom dostęp do innowacyjnego sprzętu i wykonywanie różnorodnych pomiarów, ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa środowiska pracy. W planach jest wzniesienie budynku o kubaturze 293 m3 wyposażonego zarówno w  pomieszczenia biurowe, jak i laboratoryjne. Wniosek został już zgłoszony do miejskiego magistratu, jednak nadal jest w trakcie rozpatrywania i ustalania szczegółów. Z tego powodu nie znamy jeszcze dokładnej daty powstania budynku. W tym momencie inwestor uzupełnia braki formalne w złożonym piśmie.

Usługi laboratorium badawczego 

Główną osią działalności, a jednocześnie priorytetem strategii rozwoju Centrum Badań Środowiska „Sorbchem” jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych w Rudzie Śląskiej oraz na terenie całego kraju. Spółka realizuje usługi z zakresu pomiarów, ekspertyz oraz doradztwa. Laboratorium Badawcze posiada przyznaną w 2011 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1302. To innowacyjna placówka, której usługi obejmują m.in.:

  • pomiar i badanie jakości powietrza w środowisku pracy,
  • badania energetyczno-emisyjne kotłów grzewczych,
  • pomiar poziomu hałasu od maszyn i urządzeń w miejscu pracy,
  • badania ścieków, wód, gleb oraz osadów,
  • szeroki zakres badań próbek dostarczonych przez klientów. 

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dotyczących problematyki związanej z podejrzeniem spalania odpadów. Spółka „Sorbchem” prężnie się rozwija i stale wprowadza nowe usługi. Nowy budynek z przeznaczeniem laboratoryjnym z pewnością umożliwi firmie rozszerzyć zakres swoich działań oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na arenie ogólnopolskiej.