Metrolinie w Rudzie Śląskiej od 5 kwietnia 2021 roku

Nowy system 30 autobusowych połączeń ZTM spowoduje łatwiejsze przemieszczanie się po obszarze Metropolii. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kierowców samochodów. W najbliższym czasie będzie już możliwość przemieszczania się metroliniami, dzięki czemu czas przejazdu pomiędzy większymi miastami znacznie się skróci. Szczególnymi zaletami wszystkich metropolitalnych linii będzie zwiększona ilość kursów autobusów na odcinkach co 15 minut. 

Metrolinie skrócą czas podróży 

Autobusy będą kursowały pomiędzy największymi transportowymi ośrodkami, w miejscach, gdzie znajdują się główne komunikacyjne ciągi. Wyznaczone trasy zostały uwarunkowane na analizach, które powiązane są z myślą o transporcie jako czymś więcej niż sposobie przemieszczania się z danego punktu do danego miejsca. Chodzi również tutaj o ochronę środowiska, o korzystanie z usług i dóbr oraz sposób spędzania wolnego czasu.

Wprowadzenie metropolitalnych linii, oznaczonych literą „M” podzielono na trzy etapy, które tworzą  jeden, spójny system. W zakresie pierwszego z nich włączone zostaną w kwietniu 2021 r. tzw. podstawowe linie, które mają za zadanie często obsługiwać duże miasta, wyróżniające się znacznymi pasażerskimi potokami. W następnym etapie, który planowo ma zostać uruchomiony w połowie tego roku, pojawić się mają uzupełniające linie, jednoczące tereny Metropolii. W ostatnim z etapów pojawią się na trasach linie, których zadaniem ma być rozszerzenie osiągalności do wszystkich poprzednio wprowadzonych metrolinii.

Korzyści dla pasażerów związane z podróżowaniem liniami metropolitalnymi

Z pewnością na pierwszym miejscu jest wygodniejsze i sprawniejsze przemieszczanie się. Dzięki połączeniom pomiędzy najważniejszymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostanie zwiększona zdecydowanie dostępność publicznej komunikacji. Kolejną zaletą jest niższa cena, niż korzystanie z transportu indywidualnego. Dodatkowo brak korków, brak problemów z parkowaniem, a także przyczynienie się do ochrony środowiska i zmniejszenia hałasu.