Rozważane jest utworzenie nowego parkingu w pobliżu Huty "Pokój"

Decydenci miejski prowadzą obecnie negocjacje dotyczące przeznaczenia dodatkowych obszarów na stworzenie nowego parkingu w otoczeniu Huty „Pokój”.

Aleksandra Skowronek, pełniąca funkcję wiceprezydenta miasta, podzieliła się informacjami o planach utworzenia kolejnej infrastruktury parkingowej na terenie Huty „Pokój”. Motywowana jest to koniecznością dostarczenia więcej miejsc parkingowych, biorąc pod uwagę plany utworzenia Regionalnego Centrum Kompetencji na terenie huty i udostępnienie Wielkiego Pieca do celów turystycznych. Obecnie rozmowy mające na celu pozyskanie dodatkowych terenów na budowę proponowanego parkingu są w toku.

Warto przypomnieć, że Wielki Piec niedługo zostanie przekształcony w atrakcję turystyczną. Koncepcja, która została wybrana w konkursie z 2019 roku, obejmuje utworzenie platformy widokowej z trasą edukacyjną, adaptację budynku sterowni i maszynowni do celów muzealnych oraz budowę nowego obiektu „uniesionego” wysoko ponad ziemią. W tym nowym obiekcie znajdować się będą między innymi przestrzeń do prezentacji i wystaw, a także miejsce na odpoczynek, spotkania i usługi gastronomiczne.

Planowany obiekt będzie posiadał tzw. zielony dach, a istniejąca rampa kolejowa zostanie przekształcona w budynek o funkcji biurowej. W planach jest również stworzenie placu zabaw inspirowanego hutniczym dziedzictwem oraz ogrodu edukacyjnego. Ponadto zaplanowano budowę parkingu i różnych obiektów małej architektury.