Remonty dachów w rudzkich placówkach miejskich: szkoły, przedszkola i domu pomocy społecznej

Początek prac remontowych zaznaczył się w Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej. Projekt ten pochłonie sumę przekraczającą 2,5 mln zł. Dodatkowo, w najbliższym czasie planowany jest start renowacji dachu Miejskiego Przedszkola nr 8. Szacowany koszt tej inwestycji to około 500 tys. zł. W trakcie obecnego roku planowane są również prace modernizacyjne dotyczące dachu Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Wszystkie te projekty są finansowane ze środków budżetu miasta.

W ramach remontu w szkole podstawowej, wymienione zostanie całość pokrycia dachowego oraz świetlików dachowych. Dodatkowo, instalacja odgromowa, rynny oraz obróbki blacharskie kominów i murków przeciwogniowych będą całkowicie odnowione. Przewidywany termin zakończenia tych prac to 30 listopada bieżącego roku, a ich koszt przewyższy nieznacznie kwotę 2,5 mln zł.

Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego odbędzie się też w Miejskim Przedszkolu nr 8. Deskowanie dachu zostanie w całości zastąpione, a część elementów konstrukcyjnych dachu zostanie dodatkowo zabezpieczona środkami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi. Po remoncie, stropodach zostanie dodatkowo ocieplony wełną mineralną. Wykonywane prace obejmują także wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie kominów z użyciem blachy tytanowo-cynkowej. Przewiduje się, że te prace zostaną zakończone w ciągu najbliższych czterech miesięcy, a ich koszt wyniesie około 500 tys. zł.

W bieżącym roku planowana jest również modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Orzegowie. Procedura wyboru wykonawcy tych prac jest na końcowym etapie. Zadania obejmują wymianę pokrycia dachowego na dwóch segmentach całej powierzchni obiektu.