Poznaliśmy wstępne wyniki matur 2021. Jak poszło maturzystom z Rudy Śląskiej?

Matura w tym roku była nieco inna, niż zawsze. Wszystko wynikało przede wszystkim z niespokojnego roku szkolnego, który toczył się tak a nie inaczej z powodu pandemii. Jednak maturzyści i tak musieli przystąpić do egzaminu maturalnego i postarać się o uzyskanie jak najlepszych wyników. Jakie wyniki uzyskali uczniowie ze szkół w Rudzie Śląskiej?

Matura 2021 w województwie śląskim oraz w całej Polsce

W województwie śląskim do maturalnego egzaminu przystąpiło w tym roku 29 684 maturzystów. Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników musieli poradzić sobie z językiem polskim, matematyką oraz dodatkowym językiem nowożytnym. Uczniowie najchętniej jako dodatkowy język nowożytny wybierali oczywiście język angielski. Postąpiło tak około 94% maturzystów. Około 3,7% absolwentów zdecydowało się na język niemiecki, a także około 1,3% na język rosyjski.

Jeśli chodzi o statystyki z kraju, to do matury 2021 przystąpiło 273 419 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Było to dokładnie 167 504 osób z liceów ogólnokształcących oraz 105 915 z techników.

W skali całego kraju najlepiej wypadli uczniowie z województwa małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. To właśnie uczniowie z tych terenów uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Z kolei najsłabsza zdawalność wystąpiła w województwach zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim.

Wstępne wyniki matur z województwa śląskiego

Około 79,1% wszystkich osób, które przystąpiły do matury z liceów ogólnokształcących oraz około 63,9% osób z techników może uczcić dzisiejsze pozytywne wyniki. Właśnie tak procentowo przedstawia się zdawalność matur w województwie śląskim. Osobom, którym noga poślizgnęła się jedynie na jednym przedmiocie przysługuje przystąpienie do poprawki matur w sierpniu. Z kolei osoby, które uzyskały wynik negatywny z więcej niż jednego przedmiotu, pozostaje jedynie egzamin maturalny w przyszłym roku.