Podsumowanie inauguracji Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego w Młodzieżowej Radzie Miasta

Na ostatnim spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta, które odbyło się 11 kwietnia, dokonano przeglądu wyników pierwszego naboru propozycji w ramach Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego. Wyłoniono zwycięski projekt zatytułowany „Szkolny Hyde Park”, który przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Wirku. Projekt ten otrzyma do dyspozycji fundusze w wysokości 10 tys. zł na realizację.

Michał Pierończyk, prezydent miasta, podkreślił znaczenie tego konkursu, który po raz pierwszy umożliwił uczniom szkół ponadpodstawowych zaproponowanie projektów na wykorzystanie środków z budżetu miasta. Wyraził on swoje przekonanie, że dla wszystkich zaangażowanych młodych ludzi było to atrakcyjne doświadczenie w zakresie samorządności.

„Szkolny Hyde Park” to koncepcja tworzenia przyjaznej młodzieży przestrzeni do swobodnego wyrażania swoich opinii, myśli i pasji. Zamierzamy stworzyć miejsce, gdzie będą prowadzone debaty na tematy interesujące młodych ludzi – wyjaśnia Małgorzata Kaszuba, dyrektor Zespołu Szkół nr 6. – Chcemy zaprosić do udziału w debatach uczniów innych szkół, aby mogli wymieniać się poglądami. Mamy zamiar rozpocząć realizację tego projektu tak szybko, jak tylko otrzymamy fundusze, i mamy nadzieję, że uda nam się go ukończyć do końca roku.

W ramach Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego oprócz Zespołu Szkół nr 6, swoje projekty zgłosiło także sześć innych szkół ponadpodstawowych z Rudy Śląskiej. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, Wojciech Miliczek, podkreślił, że pomimo dużej liczby zgłoszeń, nie wszyscy byli przygotowani do stworzenia projektu i złożenia go na czas. Zapowiedział jednak dalsze działania na rzecz kontynuacji tej inicjatywy.

Podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która miała miejsce 11 kwietnia, członkowie Rady rozmawiali również na temat współpracy w zakresie organizacji Ogrodów Śniadaniowych przy Śląskim Teatrze Impresaryjnym oraz wysłuchali prezentacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na temat ich projektu w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.