Planowanie modernizacji obszarów zielonych w Rudzie Śląskiej: ważna rola konsultacji społecznych

Na dzień 6 listopada zaplanowano rozpoczęcie następnej fazy konsultacji społecznych dotyczących reorganizacji 12 wyselekcjonowanych wcześniej terenów zielonych w naszym mieście. Ruda Śląska przygotowuje się do rewitalizacji swych skwerów i zieleńców, a władze miasta właśnie ogłosiły terminy zbliżających się spotkań, podczas których przedstawione zostaną propozycje zmian. Wypracowane przez Śląski Ogród Botaniczny projekty powstały na podstawie październikowych dyskusji prowadzonych z mieszkańcami w dniach od 12 do 20 października.

Podczas nowych rozmów społecznych pod lupę zostaną wzięte konkrety, a więc szczegóły planowanej renowacji następujących terenów: w dzielnicy Ruda skwer przy ul. Dunajewskiego, zieleniec przy ul. Piastowskiej i Plac Żwirki i Wigury; w Orzegowie skwer przy ul. Orzegowskiej; w Goduli park im. Adama Mickiewicza oraz zieleniec przy ul. Karola Goduli; w Chebziu skwer przy ul. Plac Szkolny; w Bielszowicach zieleńce przy kościele i Domu Kultury; w Czarnym Lesie skwer przy ul. Kokota/Cynkowej; a w Wireku zieleńce przy ul. Różyckiego i ul. 1 Maja/Magdziorza. W przypadku ostatnich dwóch, wybrano formę sondy ulicznej.

Kolejna tura spotkań, podczas której mieszkańcy będą mieć szansę wyrazić swoje zdanie na temat planów Śląskiego Ogrodu Botanicznego, została zaplanowana na najbliższy poniedziałek. Spotkania rozpoczną się 6 listopada o godzinie 16:00 w budynku Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” przy ul. Wolności 6 (dzielnica Ruda), a następne odbędą się 9, 10, 13 i 14 listopada, również o godzinie 16:00 – odpowiednio w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (dzielnice Orzegów i Godula), Szkole Podstawowej nr 5 (dzielnica Chebzie), Domu Kultury (dzielnica Bielszowice) oraz salkach parafii pw. Ducha Św. (dzielnice Czarny Las i Wirek).

Po serii konsultacji nastąpi etap finalizowania planów modernizacji obszarów zielonych, a także sporządzenia szacunkowych kosztorysów. W grudniu tego roku planowane jest opublikowanie raportu końcowego, który będzie zawierał opracowane koncepcje, podsumowanie spotkań oraz wynikające z nich wnioski.