Organizacja ruchu na ulicy Tunkla w Kochłowicach poddana zmianom z powodu remontu do końca lutego

Obywatele Kochłowic i osoby, które poruszają się przez to miasto, powinni być świadomi nadchodzących utrudnień w ruchu drogowym. Z dniem 5 lutego, na ulicy Tunkla, w rejonie skrzyżowania z aleją Dworcową, nastąpiło zwężenie jezdni prowadzącej do Bykowiny. Zmiany te są spowodowane planowanymi pracami drogowymi, które obejmują wymianę krawężników.

Remont przeprowadzany jest na ulicy Tunkla w Kochłowicach. Tam trwają prace związane z wymianą powierzchni około 120 metrów kwadratowych ścieżki rowerowej i pieszej od Alei Dworcowej w stronę przejścia i przejazdu rowerowego za wiaduktem, a także około 60 metrów bieżących krawężników.

Na odcinku drogi o zmniejszonej szerokości wprowadzono ręczne kierowanie ruchem dla zapewnienia płynności ruchu. W związku z tym kierowcy mogą spodziewać się pewnych opóźnień i są zobligowani do zachowania specjalnej ostrożności oraz przestrzegania tymczasowych zasad organizacji ruchu i poleceń osób kierujących ruchem.

Zalecamy, aby jeśli to możliwe, unikać tego odcinka trasy i rozważyć alternatywne drogi dojazdu. Prace drogowe są konieczne dla podniesienia standardów infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 20 000 złotych. Roboty powinny zostać zakończone do końca lutego.