Odnowa Wielkiego Pieca w Hucie "Pokój" – kiedy planowane jest jej zakończenie?

Prezydent Michał Pierończyk ogłosił w listopadzie 2023 r., że miasto otrzymało dofinansowanie unijne w kwocie 75,6 mln złotych na realizację projektu modernizacji Wielkiego Pieca w Hucie „Pokój”. Fundusze te pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 100 tysięcy złotych.

Prezydent wyraził swoje zadowolenie, twierdząc, że Wielki Piec stanie się atrakcją nie tylko dla regionu, ale również dla całego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH – European Route of Industrial Heritage), do którego huta należy od roku 2020. Pierończyk podziękował wszystkim zaangażowanym w ochronę tego historycznego miejsca i zapowiedział rozpoczęcie konkretnych działań.

Projekt modernizacji przewiduje budowę nowego głównego budynku na miejscu dotychczasowej hali lejniczej. Budynek będzie funkcjonował jako wielofunkcyjne centrum, podzielone na strefy informacyjne, wejściowe, spotkań oraz ekspozycji Wielkiego Pieca. Planowane jest także utworzenie tzw. Zielonego Dachu, który ma na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz ochronę termiczną i retencję wód deszczowych. Pod budynkiem powstanie m.in. plac zabaw inspirowany hutnictwem.

Prezydent Pierończyk podkreślił, że odnowiony piec nie tylko będzie atrakcją turystyczną, ale także miejscem szkoleń dla pracowników z firm okołogórniczych. Celem tych szkoleń jest pomóc pracownikom w przekwalifikowaniu się w obliczu transformacji energetycznej.

Prezydent zapowiedział, że prace nad rewitalizacją Wielkiego Pieca zostaną zakończone w 2026 roku. W wywiadzie dla Radia Piekary Pierończyk stwierdził, że środki na ten cel są już zagwarantowane w budżecie miejskim na najbliższe lata.