Nowoczesna Zielona Pracownia w Kłobucku sterem edukacji ekologicznej

W Kłobucku, w ramach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, powstało unikalne miejsce dedykowane nieszablonowemu zdobywaniu wiedzy, prowadzeniu innowacyjnych eksperymentów i twórczej zabawie – Zielona Pracownia. To centrum nauki stało się dostępne dla uczniów dzięki finansowemu zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz poparciu ze strony gminy Kłobuck.

Przestrzeń pracowni przeszła gruntowne odnowienie, zyskując nie tylko świeże wyposażenie, ale również najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny i multimedialny, a także pomoce dydaktyczne oparte na najnowszych technologiach. Całość zmierzająca do rozwijania świadomości ekologicznej młodych ludzi, kształtowania postaw proekologicznych i ujawniania wartości przyrody otaczającej ich codziennie. Ceremonia inauguracji Zielonej Pracowni była okazją dla siódmoklasistów do prezentacji zakupionego sprzętu multimedialnego oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych.

Zielona Pracownia, jak marzyli jej twórcy, stanie się oazą kreatywności, umożliwiającą nie tylko realizację podstawy programowej, ale także dającą przestrzeń do rozwijania osobistych zainteresowań, talentów, pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności uczniów.