Metamorfoza ulicy Żeleńskiego w Rudzie Śląskiej

Planowany na 2021 rok gruntowny remont ulicy Żeleńskiego w Rudzie Śląskiej, którą można nazwać łącznikiem pomiędzy ulicami Janasa i Starowiejską, nie doszedł do skutku. Ta około 150-metrowa droga gruntowa pełna dziur, które powstały w wyniku działania czynników atmosferycznych, była przez mieszkańców doraźnie naprawiana poprzez wysypywanie na nią popiołu czy kamieni. Wszystko to miało się zmienić, ale prace remontowe nie rozpoczęły się z powodu oczekiwania na modernizację ulicy Janasa. Ale na początku tego roku mieszkańcy wreszcie doczekali się startu remontu.

Prezydent miasta – Michał Pierończyk – poinformował, że zakończono kompleksową przebudowę ul. Władysława Żeleńskiego w dzielnicy Ruda. W ramach tego zadania postawiono nowe instalacje: kanalizację deszczową i sanitarną, a także zainstalowano nowe oświetlenie uliczne. Również sama jezdnia przeszła metamorfozę – teraz jest wyłożona kostką betonową. Wykonanie wszystkich prac wymagało nakładu finansowego przekraczającego 800 tysięcy złotych.

Należy podkreślić, że tegoroczny budżet miasta przewiduje na inwestycje drogowe kwotę ponad 158 milionów złotych, co oczywiście obejmuje również modernizację dróg gruntowych. Prace już ruszyły – ostatnio na przykład rozpoczęto przebudowy ulic Siewnej w Kochłowicach i Noblistów Śląskich w Bielszowicach. Pytanie tylko brzmi: gdzie jeszcze w Rudzie Śląskiej znajdują się drogi gruntowe czekające na modernizację?