Kryteria kwalifikacyjne dla członków okręgowej komisji wyborczej

Jasno określone wymagania muszą być spełnione przez tych, którzy mają zamiar ubiegać się o stanowisko członka okręgowej komisji wyborczej. Aby móc stawić czoła temu wyzwaniu, osoba ta musi być obywatelem Polski, mieć co najmniej 18 lat w dniu wyborów, posiadać pełne prawa publiczne i wyborcze oraz nie może być poddawana ubezwłasnowolnieniu. Dodatkowo, kandydat na to stanowisko musi stale rezydować na terenie województwa, gdzie chce pełnić swoje obowiązki w komisji, a także musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców na stały obwód głosowania w jednej z gmin znajdujących się na terenie tegoż województwa.

Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące kto nie jest uprawniony do ubiegania się o miejsce w komisji wyborczej. Należą do nich osoby ubiegające się o urząd w wyborach, komisarze wyborczy, finansowi pełnomocnicy komitetów wyborczych, urzędnicy zajmujący się sprawami wyborczymi, mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni.

Zaangażowanie w pracę komisji wynagradzane jest odpowiednio. Przewodniczący komisji otrzymują stawkę w wysokości 800 zł, natomiast ich zastępcy są wynagradzani kwotą 700 zł. Pozostali członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 600 zł.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stanowisko członka okręgowej komisji wyborczej powinny zgłosić swoją kandydaturę do odpowiedniego komitetu wyborczego. Możliwe jest także zgłoszenie swojego uczestnictwa przez urząd gminy lub bezpośrednio do komisarza wyborczego. Kandydatury są przyjmowane do dnia 15 września, a oficjalne składy obwodowych komisji wyborczych zostaną ustalone najpóźniej do dnia 25 września.