Formalizacja partnerstwa w projekcie „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”

Dwa dni temu podpisano formalną deklarację współpracy, zwaną listem intencyjnym, w kontekście realizacji planu zatytułowanego „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”. Ogólnym koordynatorem dzielącego się na wiele podmiotów Partnerstwa jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, reprezentujący Województwo Śląskie. Z kolei Gmina Ruda Śląska pełni rolę Partnera Projektu, a bezpośrednimi wykonawcami są specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Decyzja o podpisaniu listu intencyjnego była wynikiem przystąpienia przez Ruda Śląska do konkursu, który ogłosił Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, mającego swoją siedzibę w Katowicach. Konkurs ten był częścią Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4. Koordynacja usług społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

21 sierpnia bieżącego roku, Komisja wyznaczona przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zakończyła etap oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartego naboru partnerów do projektu. Na podstawie oceny, Komisja poleciła 10 gmin z najlepszymi wynikami do przystąpienia do dalszych rozmów na temat uczestnictwa w partnerstwie.

Centra usług społecznych to innowacyjne jednostki funkcjonujące w strukturach gminy i stanowią nowy element lokalnej polityki społecznej. Mają one za zadanie wspierać rozwój i integrację usług społecznych realizowanych na szczeblu lokalnym.

Projekt „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” ma otworzyć nowe drzwi do wprowadzania usług społecznych nie tylko dla beneficjentów pomocy społecznej – uzupełnia koordynator.