Już od 1 maja 2022 roku ruszy Śląski Teatr Impresaryjny imienia H. Bisty

Śląski Teatr Impresaryjny imienia Henryka Bisty rozpocznie swoją działalność już od 1 maja 2022 roku. Informacje zostały już potwierdzone przez najważniejsze osoby miasta Rybnik.

Radni z Rudy Śląskiej potwierdzili informacje o powołaniu teatru

Rudzcy radni potwierdzili wcześniejsze pogłoski i podjęli odpowiednią uchwałę, którą przegłosowali w czwartek, dnia 27 stycznia. Głos w całej sprawie zabrała już Grażyna Dziedzic, a więc prezydent miasta Ruda Śląska. Jej zdaniem powołanie Śląskiego Teatru Impresaryjnego imienia Henryka Bisty nie było łatwym zadaniem, jednak miało ono olbrzymie znaczenie dla nas wszystkich. Przy jego powołaniu należało załatwić sporo formalności, jednak teraz wszystko jest już na dobrej drodze ku końcowi.

Połączenie Miejskiego Centrum Kultury z Impresaryjnym Teatrem

Warto zaznaczyć, że Śląski Teatr Impresaryjny został powołany w ramach połączenia Miejskiego Centrum Kultury imienia Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej oraz Impresaryjnego Teatru imienia Henryka Bisty z siedzibą na terenie Rudy Śląskiej. Warto dodać, że uchwałę o tego typu przekształceniu podjęto już w roku 2019. W tamtym czasie jednak z powodu szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, nie zostały podjęte żadne dalsze działania z powodu trudnej sytuacji finansowej miasta oraz całego regionu. Z tego powodu kolejną uchwałę tego typu postanowiono podjąć w sierpniu 2021 roku.