Historia obozu "Polenlager nr 7". Tablica upamiętniająca dawną Szkołę Podstawową nr 19

Na inicjatywę Rafała Wypiora, radnego miejskiego, oraz społeczności lokalnej Kochłowic, przy ulicy Młodzieżowej pod numerem 26 zostanie zamontowana tablica informacyjna. Będzie ona zawierać szczegóły na temat konstrukcji budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz opis tragicznej historii, która rozegrała się w jego murach podczas II wojny światowej – hitlerowski obóz „Polenlager nr 7”. Chociaż teraz tego budynku już nie ma, jego pamięć i historyczne znaczenie nie zanikną.

Wiele osób z Kochłowic nadal ma w pamięci dawną siedzibę Szkoły Podstawowej nr 19, która wzbudzała wiele emocji i wspomnień. Pomimo faktu, że budynek został zburzony w 2014 roku, liczne osoby podejmowały starania, aby nie został całkowicie zapomniany ze względu na jego wyjątkowy kontekst historyczny. Od roku 1942, obiekt ten pełnił funkcję Polenlager nr 7, hitlerowskiego obozu dla rodzin polskich przesiedleńców, gdzie ludzi zmuszano do ciężkiej pracy. W trakcie całego okresu funkcjonowania obozu, aż do stycznia 1945 roku, przebywało w nim około 2 tysiące Polaków. Po zakończeniu wojny budynek powrócił do swojej pierwotnej roli szkolnej i działał jako taki aż do roku 1999. Później próbowano go przekształcić w muzeum, jednak ostatecznie popadł w ruinę i został skazany na rozbiórkę.

Chcąc oddać hołd tej miejscu o wielkiej wartości historycznej, radny Rafał Wypior wystosował interpelację w połowie lipca dotyczącą postawienia tablicy upamiętniającej zarówno sam budynek, jak i obóz Polenlager nr 7. Zarówno radny, jak i mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą kiedy władze zgodziły się na to przedsięwzięcie. Zasugerowały również treść, która powinna zostać umieszczona na tablicy.

Władze miasta doszły do porozumienia z właścicielem działki na której stanął kiedyś budynek szkoły. Według informacji przekazanych przez radnego Rafała Wypiora, tablica zostanie wykonana i umieszczona na swoim miejscu do dnia 30 października.