Georg Ficinus – twórca patronackiej Kolonii na Górnym Śląsku

Georg Ficinus, radca górniczy i dyrektor zarządzający majątkiem hrabiego Henckel von Donnersmarcka, dał początek budowie osiedla dla pracowników kopalni „Gottessegen”. Jego nazwisko stało się również inspiracją dla nazwy jednego z osiedli robotniczych w Wirku, dzielnicy Rudy Śląskiej, które obecnie jest częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to, będące najstarszym osiedlem patronackim na terenie Śląska, powstało w latach 1860-1867, a w 1978 roku zostało uznane za zabytek.

W tych niewielkich domach mieszkalnych zamieszkiwali pracownicy działającej od 1803 roku kopalni „Gottessegen”. Kopalnia ta przeszła w posiadanie spółki akcyjnej „Wirek Kopalnie” w 1928 roku, choć już sześć lat wcześniej zmieniono jej nazwę na „Błogosławieństwo Boże”. Dodatkowo, należał do niej szyb „Andrzej” (dawniej „Aschenborn”), wybudowany w latach 70. XIX wieku. W latach 80. XX wieku osiedle przechodziło pod zarządzanie kopalni „Pokój”, by ostatecznie przejść na własność miasta.

Pod koniec XX wieku, dokładniej w latach 90., rozpoczęto gruntowny proces rewitalizacji tego małego osiedla. Dziś Kolonia Ficinus składa się z szesnastu niskich budynków o charakterystycznej architekturze. W każdym z nich znajduje się cztery mieszkania składające się z przedsionka, kuchni i pokoju. W ich tylnej części znajdują się pomieszczenia gospodarcze, służące jako miejsce hodowli drobnego inwentarza jak króliki czy kury oraz małe pola uprawne.

Specyficzny klimat Kolonii Ficinus tworzą piaskowcowe budynki powstałe z materiału pozyskanego z lokalnych kamieniołomów. Uzupełnieniem tej unikalnej zabudowy jest brukowana ulica. Obecnie najstarsze zachowane osiedle patronackie na Śląsku pełni funkcję handlowo-usługową. Od 2020 roku mieści się tam również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej pod numerem 24.