Częściowe zawieszenie działalności oddziału neurologicznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej

Pod koniec sierpnia bieżącego roku, Szpital Miejski usytuowany w Rudzie Śląskiej był zmuszony do częściowego zawieszenia funkcjonowania swojego oddziału neurologicznego, wraz z pododdziałem udarowym. Powód? Niewystarczająca liczba pracujących lekarzy.

Niedobór medyków był powodem do podjęcia decyzji o tymczasowym zawieszeniu działalności tego oddziału na przełomie sierpnia i września. Na szczęście, od początku października, działalność oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskim została wznowiona.

Sytuacja ta miała miejsce od końca sierpnia tego roku, kiedy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym przestał przyjmować nowe przypadki. Jak wyjaśniono w oświadczeniu szpitala z dnia 28 sierpnia, przyczyną było nieoczekiwane zachorowanie części kadry lekarskiej.

Wszyscy pacjenci, którzy byli hospitalizowani na oddziale neurologicznym, mimo wszystko znajdowali się pod stałą opieką medyczną. Zaistniała sytuacja nie miała wpływu na proces ich rekonwalescencji i powrotu do pełni zdrowia. Nie było konieczności przewożenia ich do innych placówek.

Szpital zapewnił, że decyzja o tymczasowym zawieszeniu oddziału była podyktowana przede wszystkim dobrem pacjentów. Cel? Zapewnienie im bezpieczeństwa oraz należytego wykonania świadczeń zdrowotnych. Szpital zobowiązał się do podjęcia wszelkich starań, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana i oddział mógł wrócić do pełnej funkcjonalności.