Bezrobocie w Rudzie Śląskiej niższe od średniej wojewódzkiej – efektywność pracy lokalnego PUP

Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska, udostępnił informacje dotyczące lokalnego rynku pracy. W Rudzie Śląskiej mamy do czynienia z niższą stopą bezrobocia niż średnia dla całego województwa śląskiego. To pozwala miastu na zajęcie 6. pozycji w rankingu miast z powiatowymi uprawnieniami według najniższej stopy bezrobocia.

Podczas zebrania Powiatowej Rady Rynku Pracy, której członkiem jest również prezydent Michał Pierończyk, omówiono działalność Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Rudzie Śląskiej. Z przedstawionych informacji wynika, że rudzki PUP jest jednym z najbardziej skutecznych urzędów pracy w całym województwie śląskim. Wskaźnik efektywności zatrudnienia w Rudzie Śląskiej przewyższa średni wskaźnik dla całego kraju – w 2022 roku wyniósł on 83,13%, podczas gdy średnia krajowa oscylowała wokół wartości 80,70%.

Rudzki PUP może pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami. Otrzymał on Nagrodę Specjalną i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2023” w konkursie na najlepsze działania instytucji rynku pracy oraz został nominowany do krajowej „Nagrody Młodzieży” przyznawanej przez Karieromat Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom.

Według danych z października 2023 roku, stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej to zaledwie 2,7%, co jest wynikiem znacznie lepszym od średniej dla całego województwa (3,6%), a także średniej krajowej, która wynosi około 5%. Dzięki temu Ruda Śląska zajmuje szóste miejsce w rankingu miast na prawach powiatu w województwie śląskim, z najniższą stopą bezrobocia.

Wśród wielu zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej należy wymienić wsparcie mieszkańców powiatu w poszukiwaniu pracy, organizację i koordynację różnego rodzaju szkoleń, kursów zawodowych czy staży mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych. PUP zbiera również dane na temat sytuacji na rynku pracy, co pozwala na efektywne planowanie działań i dostosowywanie oferty do bieżących potrzeb. Ważną rolę odgrywa również w udzielaniu pomocy finansowej, organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz aktywnym poszukiwaniu możliwości zatrudnienia dla mieszkańców regionu.