Zgłoszenia na letnie dyżury przedszkolne w Rudzie Śląskiej – rejestracja otwarta od 3 czerwca 2024!

Wszystkie placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej ogłaszają dyżury wakacyjne podczas letnich ferii 2024 roku. Rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom opiekę w tym okresie, mogą dokonać zgłoszenia w terminie od 3 do 17 czerwca.

Kolejność przyjęć będzie ustalana na podstawie porządku zgłoszeń. Aby zapisać swoje dziecko na letni dyżur, rodzice muszą złożyć odpowiednią deklarację w wybranej placówce przedszkolnej lub szkolnej prowadzącej oddziały przedszkolne pomiędzy 3 a 17 czerwca 2024 roku. Wzory deklaracji są dostępne do pobrania we wszystkich placówkach pełniących dyżur.

W ramach zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Rudy Śląskiej, w lipcu taką opiekę zapewnią 15 przedszkoli oraz 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, a w sierpniu – 14 przedszkoli i również 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

W roku szkolnym 2023/2024 dyżur wakacyjny pełnić będą następujące placówki: w lipcu (od 1 do 31 lipca 2024) – 15 przedszkoli miejskich o zróżnicowanej tematyce i profilu oraz 4 szkoły podstawowe. W sierpniu (od 1 do 30 sierpnia 2024) – inny zestaw 14 przedszkoli miejskich oraz te same 4 szkoły podstawowe.

Reasumując, rodzice mają szeroki wybór placówek, które będą pełnić dyżury wakacyjne. Wszystkie oferują różnorodne programy edukacyjne i opiekę specjalistów. To doskonała okazja dla dzieci do spędzenia czasu na zabawie i nauce, nawet podczas wakacji.