W Rudzie Śląskiej powstanie nowy teatr, który ma być wizytówką miasta

Od lat w Rudzie Śląskiej funkcjonuje Miejskie Centrum Kultury. W najbliższym czasie dojdzie jednak do jego przekształcenia w Śląski Teatr Impresaryjny imienia Henryka Bisty, a więc aktora pochodzącego właśnie stąd. Dzięki tej inwestycji Ruda Śląska będzie kolejnym miastem na Śląsku, gdzie będzie można skorzystać z tzw. wysokiej kultury.

Nowoczesny teatr w mieście

Do tej pory Miejskie Centrum Kultury prosperowało dosyć dobrze. Jednak przez większość osób przekształcenie tego Centrum w nowoczesny Śląski Teatr Impresaryjny jest bardzo dobrą decyzją. Warto dodać, że na wskutek tej modernizacji praktycznie nikt nie ucierpi. Nowy teatr powstanie na bazie mienia ruchomego poprzedniego Centrum. Również pracownicy, którzy do tej pory pracowali w Miejskim Centrum Kultury, od teraz będą wykonywać swoje obowiązki dla Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Przejmą oni prawa oraz obowiązki, które będą związane z nowym Teatrem.

Śląski Teatr impresaryjny

Działalność nowego Teatru będzie nieco odmienna, niż działalność Miejskiego Centrum Kultury. Przede wszystkim zwiększy się zakres działalności Teatru. Po modernizacji będzie on zajmował się zarówno działalnością producencką, artystyczną, edukacyjną, jak i społeczną. Niektórzy mieszkańcy Rudy Śląskiej martwili się, że z powodu przekształcenia Miejskiego Centrum Kultury, wycofane zostaną organizowane do tej pory wydarzenia kulturalne. Jak zaznaczają jednak władze miasta, nowy Teatr będzie organizował zarówno poprzednie wydarzenia, jak i zupełnie nowe. W ramach nowych wydarzeń kulturalnych, organizowane będą chociażby festiwale sztuki, czy też projekty społeczne mające aktywizować do życia społecznego mieszkańców czy też osoby niepełnosprawne.