Straż Graniczna z Rudy Śląskiej przyłapała na nielegalnej pracy sześciu obywateli Filipin

Podczas rutynowej kontroli straż graniczna z Rudy Śląskiej zatrzymała sześciu obywateli Filipin, którzy pracowali bez stosownych zezwoleń. Kontrola ta miała na celu sprawdzenie legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie województwa śląskiego. W efekcie te osoby muszą teraz wracać do swojego kraju, o czym informuje wydana im decyzja.

Zgodnie z przeprowadzoną 13 listopada kontrolą, funkcjonariusze Straży Granicznej biorący udział w akcji badali legalność powierzania pracy obcokrajowcom. Stwierdzono, że sześcioro Filipińczyków pracowało bez odpowiednich dokumentów uprawniających ich do podejmowania pracy.

Tymczasowa Agencja Pracy z siedzibą w województwie Podlaskim skierowała te osoby do pracy fizycznej w hali produkcyjnej jednego ze śląskich zakładów produkcyjnych. Niestety nie posiadały one niezbędnych pozwoleń na pracę – wyjaśnia ppor. SG Szymon Mościcki, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komendant Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zdecydował, że cudzoziemcy muszą opuścić Polskę w ciągu 30 dni. Dodatkowo wprowadzono roczny zakaz wjazdu na teren RP i innych państw Strefy Schengen.

Właściciel firmy, który nielegalnie zatrudnił Filipińczyków, naruszył ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za to wykroczenie grozi mu grzywna od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych – informuje straż graniczna. Por. SG Szymon Mościcki dodaje, że w związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzone zostaną czynności wyjaśniające, po których wniosek o ukaranie pracodawcy trafi do sądu.