Ruda Śląska – miejsce spotkania miłośników filatelistyki

Interesującym wydarzeniem, które miało miejsce 22 września tego roku, było wprowadzenie do obiegu specjalnego znaczka pocztowego. Na znaczku zaprezentowano ilustrację historycznego dworca kolejowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej Chebziu i lupę – symbol filatelisty. Wydanie tego znaczka nawiązywało do XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej, która odbywała się właśnie tam od 22 do 26 września.

Podczas tego eventu miłośnicy filatelii mieli okazję podziwiać unikalne kolekcje znaczków pocztowych zgromadzone przez renomowanych kolekcjonerów z różnych zakątków świata – Polski, USA, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Czech oraz Słowacji. Szczególnie interesujące znaczki prezentował Jan Nowakowski.

Jednym z najważniejszych punktów programu tej filatelistycznej uroczystości było wydanie konkretnego znaczka pocztowego przedstawiającego Stację Bibliotekę w Rudzie Śląskiej Chebziu. Dodatkowo wprowadzono do obiegu kopertę Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), która ozdobiona była grafiką z jednej z wystaw filatelistycznych. A już dzień później, 23 września, do obiegu trafiła karta ze znakiem opłaty pocztowej, gdzie można było zobaczyć rysunek Nike z Samotraki. Na kartce widnieje także ilustracja architektury Rudy Śląskiej i statuetka „Prymus” – filatelistyczny Oscar. Statuetka ta jest prestiżowym nagrodzeniem przyznawanym przez Polski Związek Filatelistów za wybitne dokonania w dziedzinie filatelii.

Agnieszka Sancewicz jest autorką projektu tego znaczka, a arkusz sprzedażny składa się z pięciu takich znaczków plus przywieszka. Cena jednego znaczka wynosi 3,90 złotych, a wyemitowano go w liczbie 135 000 sztuk (w tym 30 000 sztuk bez perforacji).