Renowacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej: Inwestycja wartosci prawie 12 mln zł

Planowane jest gruntowne odnowienie Stacji Pogotowia Ratunkowego, zlokalizowanej przy ulicy Pokoju, w Rudzie Śląskiej. Wartość owej inwestycji wynosi blisko 12 mln złotych.

W dniu dzisiejszym w obrębie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej zorganizowano konferencję prasową, poświęconą tematyce planowanej renowacji obiektu. Uczestniczyli w niej: Anna Jedynak-Rykała – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Michał Pierończyk – Prezydent Rudy Śląskiej, jak również dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.

Urszula Koszutska podkreśliła wagę przyszłości stacji pogotowia dla Rudy Śląskiej oraz faktu, że dzięki renowacji stacja będzie mogła służyć pacjentom w warunkach odpowiednich do standardów ochrony zdrowia. Zaznaczyła również, że pracownicy tej placówki będą mogli realizować swoje obowiązki w środowisku, które spełnia ich oczekiwania. Wskazała również na plany powstania centrum szkoleniowego, które stanowić będzie ważne miejsce nie tylko dla Rudy Śląskiej, ale dla całego regionu.

Planowana intensywna modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej przewiduje również budowę nowej wiaty dla ambulansów tuż obok głównego budynku. Projekt zakłada podział stacji na trzy sekcje: medyczną, szkoleniową i techniczno-magazynową, które zostaną ulokowane na trzech różnych poziomach budynku. Realizacją prac będzie się zajmować Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR. Tymczasowo, do momentu zakończenia renowacji, pogotowie ratunkowe zostanie przeniesione do dawnego budynku komendy straży pożarnej.

Całość prac jest częścią projektu inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową stacji pogotowia ratunkowego oraz budowa wiaty dla ambulansów w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 8 a”. Inwestycja o wartości blisko 12 mln złotych ma zostać zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z gwarancją wykonawcy obejmującą 60 miesięcy na przeprowadzone prace i użyte materiały.

Zgodnie z zawartą umową, prace mają zostać zakończone do dnia 1 lipca 2025 roku. Łączny koszt inwestycji wyniesie dokładnie 11 623 500 złotych.