Policja prowadzi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pieszym we województwie. Wielu użytkowników dróg narusza przepisy, co grozi potrąceniem

W obecnej chwili, na terenie wielu miast naszego województwa, funkcjonariusze policji ruchu drogowego przeprowadzają akcje mające na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pieszych. Mimo że głównym priorytetem tych działań jest monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów związanych ściśle z ochroną pieszych, to mundurowi nie pomijają innych, niezgodnych z prawem zachowań kierowców. Niestety, nadal na naszych drogach dochodzi do tragicznych incydentów, takich jak potrącenie pieszego.

Fundamentem dzisiejszych starań o poprawę bezpieczeństwa jest troska o pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego, którzy nie mają zabezpieczenia w postaci karoserii pojazdu, a wręcz są narażeni na kontakt z nią. Grupę te stanowią również rowerzyści, którzy mimo panującej pory roku nadal korzystają z drogowych jednośladów. Działania będą intensyfikowane podczas kolejnego czwartku miesiąca, kiedy to szczególna uwaga policji skupi się na fragmentach dróg, skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych, które są miejscami o największym ryzyku zdarzeń drogowych.

Wiele miast województwa śląskiego, w tym również Ruda Śląska, będzie areną działań ruchu drogowego. Policjanci wyposażeni w sprzęt do rejestrowania wykroczeń, będą zwracać szczególną uwagę na nieodpowiednie zachowanie kierowców względem pieszych. Zachowania te to przede wszystkim nieustępowanie pierwszeństwa przechodzącym, omijanie pojazdu zatrzymanego w celu przepuszczenia pieszego oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i tuż przed nimi. Do akcji zaangażowany został także patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którego zadaniem jest monitorowanie obszarów wyznaczonych przejść za pomocą specjalistycznych pojazdów.

Priorytetem działań w naszym mieście są miejsca uznane za szczególnie niebezpieczne dla pieszych, a więc takie, w których już wcześniej dochodziło do potrąceń. Strażnicy prawa zapowiadają, że poważne wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego nie zostaną potraktowane łagodnie – wszyscy naruszający przepisy zostaną ukarani zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni stosować się do zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Piesi muszą być wyjątkowo uważni, ponieważ w przypadku konfrontacji z samochodem są oni zawsze w gorszej sytuacji. Wśród najczęstszych błędów pieszych wymienić można nieuwagę przy wchodzeniu na jezdnię, przechodzenie przez nią na czerwonym świetle, wtargnięcie na drogę zza pojazdu czy rozkojarzenie. Bezpieczny pieszy to osoba, która niezależnie od tego, kto ma pierwszeństwo, obserwuje ruch pojazdów i upewnia się, czy kierowca odpowiednio reaguje na jego obecność na drodze. Z kolei kierowca, dostrzegając znak informujący o przejściu dla pieszych, powinien zgodnie z przepisami zmniejszyć prędkość i być bardziej skupiony na drodze.