Pałacowo-parkowy zespół na Śląsku: Historia niezachowanej majestatyczności

Na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego, dokładnie w powiecie raciborskim, rozpościera się przepiękny, choć mocno zniszczony zespół pałacowo-parkowy datowany na około 1865 rok. Były monumentalny pałac, dziś to miejsce jest jedynie echem dawnej świetności. Skutki upływu czasu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne wywarły swoje piętno na budowli, a teraz można sobie tylko wyobrazić jej dawną chwałę. Mimo stanu ruin, pałac wciąż ma w sobie coś zachwycającego. Fundacja Gniazdo, mająca budynek pod swoją opieką, nie posiada niestety wielu starych dokumentów czy zdjęć przedstawiających pałac w jego najlepszych latach, które mogłyby pomóc w odbudowie i rekonstrukcji historii tego miejsca.

Obecna konstrukcja to relikty dawnego pałacu, który został gruntownie przebudowany w latach 1856-1865 przez Ernesta von Eikstedta. Pod jego rękami, budynek zyskał charakter eklektyczny z elementami neoklasycyzmu. Pałac pozostawał własnością rodziny von Eikstedt aż do roku 1945. Choć powszechnie uważa się, że obiekt został uszkodzony w czasie II wojny światowej, najbardziej dewastacyjne działania miały miejsce za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to doszło do grabieży wyposażenia i stopniowego niszczenia budynku. Dzisiaj pałac nadal niszczeje – koszty renowacji są tak wysokie, że brakuje środków na jego odbudowę. Na 6-hektarowym terenie parku znajduje się również oranżeria, spichlerz oraz ruiny neogotyckiej kaplicy nagrobnej rodziny von Eikstedt.

Kiedyś ceglany Pałac był otynkowany i ozdobiony marmurem oraz malowidłami – niewiele z tych elementów przetrwało do dziś. Budynek składał się z trzech kondygnacji, piwnicy oraz systemu tuneli, które być może prowadziły przez cały park. W jego architekturze widoczne są wpływy sztuki antycznej i neoklasycyzmu – wschodnia i zachodnia elewacja były dekorowane portykiem z kolumnami oraz tympanonem inspirowanym greckimi i rzymskimi wzorami. Warto jednak dodać, że tympanon pałacu w Sławikowie przedstawiał postacie z narzędziami rolniczymi.