Nowy zastrzyk finansowy dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Dodatkowe wsparcie finansowe o wartości 2 milionów złotych ma trafić do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Takie zapewnienia złożył prezydent miasta, Michał Pierończyk.

Prezes placówki medycznej, mgr Ewa Krych i dyrektor ds. medycznych, lek. Adam Furmaniuk, spotkali się 12 kwietnia z prezydentem Rudy Śląskiej, Michałem Pierończykiem. Celem spotkania było omówienie kwestii dokapitalizowania szpitala kwotą 2 mln zł.

Prezydent miasta wyjaśnił, że ten dodatkowy zastrzyk finansowy ma na celu wspomóc szpital podczas oczekiwania na reformę finansowania szpitali powiatowych. Podczas następnej sesji Rady Miasta planowane jest przekazanie środków, które mają być wykorzystane na pokrycie kosztów pierwszego etapu remontu oraz zakup niezbędnych urządzeń medycznych.

Podczas spotkania omawiano również plany związane z modernizacją Oddziału Perinatologii i Położnictwa, znajdującego się na III i IV piętrze Budynku „A” rudzkiego szpitala. Dodatkowo rozmawiano o wniosku dotyczącym rozpoczęcia postępowania przetargowego. Zdobyte środki w wysokości 2 mln zł mają pokryć koszty pierwszego etapu prac.

Szpital wyraził swoją wdzięczność za wsparcie, podkreślając jak ważny jest ten krok dla przyszłych matek oczekujących na modernizację oddziału położnictwa. Wniosek o rozpoczęcie postępowania przekazano do Działu Zamówień Publicznych.