Kwestia odtworzenia schodów i ścieżek na osiedlu Dunikowskiego – mieszkańcy podpisują petycję

Radny Rafał Wypior nie ustaje w swoich staraniach o przywrócenie schodów i ścieżek na osiedlu zlokalizowanym przy ul. Dunikowskiego w Kochłowicach. Tym razem, Wypior wybrał strategię mobilizacji mieszkańców do wsparcia jego inicjatywy poprzez podpisywanie petycji.

Mimo, że Radny niemal co roku składał interpelacje dotyczące stanu ścieżek na omawianym osiedlu, nie przynosiło to żadnych rezultatów. Ciągle napotykał on na ten sam argument – teren, którym się zajmował, nie był własnością miasta. W tym roku, Wypior zdecydował o zmianie taktyki i spróbowania wpłynąć na decyzje władz poprzez gromadne wsparcie mieszkańców wyrażane w formie podpisów pod petycją.

Petycja jest skierowana bezpośrednio do mieszkańców osiedla Dunikowskiego i jest wynikiem rozmów radnego z nimi oraz obserwacji terenu osiedla. Wypior za pośrednictwem mediów społecznościowych apeluje do mieszkańców, aby zaangażować się w działania na rzecz wprowadzenia poprawek w infrastrukturze osiedla, której stan pozostawia wiele do życzenia.

Głównym celem petycji jest przywrócenie schodów i ścieżek, które zostały zniszczone. Mieszkańcy od dłuższego czasu zmagają się z utrudnionym dostępem do swoich domów, co jest wynikiem złego stanu infrastruktury. Setki osób żyją na osiedlu, gdzie zniszczone ścieżki i schody powodują duże niedogodności w codzienności.

W treści petycji, radny przypomina władzom o istnieniu schodów w przeszłości, które ułatwiały mieszkańcom poruszanie się po osiedlu. Podkreśla również, że skargi zgłaszane przez mieszkańców są uzasadnione.

Mieszkańcy apelują o serio potraktowanie ich prośby i podjęcie działań mających na celu remont ścieżek i odtworzenie schodów na osiedlu. Wypior zdaje sobie sprawę, że problemem jest kwestia własności gruntu. Jednak wyraża nadzieję, że wspólne rozmowy zaproponowane władzom doprowadzą do rozwiązania tego palącego problemu.