Elektromobilność na podbój Rudy Śląskiej: otwarcie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Krok ku przyszłości został uczyniony w Rudzie Śląskiej, gdzie zainaugurowano działanie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Wcześniej, te punkty były utworzone na terenie miasta, ale nie były jeszcze aktywne – teraz obsługuje je zewnętrzny operator. W sumie, 56 miejsc parkingowych przeznaczonych do ładowania pojazdów rozlokowano w 30 wyznaczonych lokalizacjach.

Według ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku, w mieście o wielkości Rudy Śląskiej powinno funkcjonować co najmniej 60 dostępnych dla wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych. W 2021 roku, na podstawie decyzji Rady Miasta i po konsultacjach z mieszkańcami, które nie wywołały żadnych wniosków, uwag czy zastrzeżeń, określono lokalizacje takich punktów. Rozmieszczone zostały one głównie w pobliżu budynków użyteczności publicznej, miejsc usługowych oraz osiedli mieszkalnych, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z 24 lutego 2021 roku dotyczącą planu budowy publicznych stacji ładowania na obszarze gminy, miały one powstać do końca 2021 roku. Dlaczego jednak termin ten uległ przesunięciu? Jak się okazuje, jednym z powodów był wpływ pandemii koronawirusa na realizację inwestycji.

W sierpniu ubiegłego roku, przedstawiciele urzędu miasta Rudy Śląskiej wyjaśniali, że miasto nie ma wpływu na końcowy termin budowy publicznych stacji ładowania oraz ich oddania do użytku przez wykonawcę/inwestora – Tauron Dystrybucję S.A. Marcin Lis z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tłumaczył, że przyczyną opóźnienia była zarówno sytuacja pandemiczna, jak i prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o elektromobilności. Zmiany te, w połączeniu z procedurami projektowania technicznego, spowodowały zwłokę w realizacji stacji.

Dopiero teraz, jak poinformował wiceprezydent Jacek Morek, Ruda Śląska mogła świętować uruchomienie 56 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Punkty te zostały wyznaczone niemal we wszystkich dzielnicach miasta, z wyjątkiem Chebzia. Kompletne listy lokalizacji tych stacji możemy znaleźć w oficjalnych dokumentach miasta.

Władze Rudy Śląskiej przypominają, że wyznaczone miejsca służą jedynie do ładowania pojazdów elektrycznych. Parkowanie tam samochodu bez podłączania go do ładowarki będzie traktowane jako naruszenie przepisów dotyczących parkowania w miejscach niedozwolonych. Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej, zaapelował do mieszkańców o rozwagę i unikanie parkowania „na pamięć”.